11 příkladů, jak může ChatGPT pomoci ajťákům a vývojářům. AI poradí s Excelem i programováním - Živě.cz ChatGPT může fungovat jako ajťák a programátor na telefonu • Zkusíme ho potrápit Excelem i příkazovou řádkou • Bude také programovat, analyzovat a hledat chyby Author : Jakub Čížek

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/default.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-02-02 (木) 23:32:05 (46d)