Francouzská univerzita zakázala studentům používat ChatGPT - Novinky.cz Prestižní francouzský Institut politických studií, který je známý pod zkráceným označením Sciences Po, zakázal svým studentům využívat chatovacího robota ChatGPT. Tento systém nezis Author : ČTK

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/internet-a-pc-francouzska-univerzita-zakazala-studentum-pouzivat-chatgpt-40421438.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-01-30 (月) 19:56:05 (50d)