GPS-t raktak egy cápára, ami erre „lerajzolta” saját magát - hvg.hu A cápákra biztosan nem lehet azt mondani, hogy buta állatok, és ezt egy újabb eset igazolja. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20221001_gps_capa_rajz_atlanti_ocean_ocearch.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-10-01 (土) 16:30:37 (426d)