Kicsit kevesebben halnánk meg, ha több fát ültetnénk - Telex Kolozsvár helyzete a legaggasztóbb, de Budapesten is több halál írható a városi hősziget hatás számlájára egy új kutatás szerint. Author : Klág Dávid

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/varosi-hosziget-hatas-europa-budapest-klima.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-02-02 (木) 23:02:04 (46d)