Kolem Země v noci prosviští malá planetka. Čeká se jeden z nejtěsnějších průletů v historii - Novinky.cz Kolem planety Země v noci na pátek proletí planetka o velikosti nákladního vozu. Průlet bude těsný – očekává, že jeden z nejtěsnějších v zaznamenané historii, uvedl americký N Author : Filip Šára

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/veda-skoly-kolem-zeme-v-noci-prosvisti-mala-planetka-ceka-se-jeden-z-nejtesnejsich-pruletu-v-historii-40421182.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-01-27 (金) 04:12:05 (62d)