Nebe nad Sibiří rozzářil jasný meteor - Novinky.cz Obyvatelům milionového Krasnojarsku zpestřil výhled na večerní oblohu jasný meteor, který dopadl kdesi nad Sibiří. Jasný jev zachytila řada bezpečnostních kamer i kamer na palubách aut Author : Tomáš Skoupý

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/koktejl-nebe-nad-sibiri-rozzaril-jasny-meteor-40421801.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-02-02 (木) 22:34:06 (46d)