Nedávno objevený asteroid proletí blíže Zemi než létají některé družice - iDNES.cz Bude to jeden z nejbližších průletů asteroidu za dobu, co probíhá jejich sledování. Nedávno objevný objekt s označením 2023 BU Zemi mine ve vzdálenosti o něco větší než 3 500 kilome Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz, https://www.facebook.com/Technet.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/asteroid-vesmir-2023-bu-zeme-prulet.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-01-27 (金) 06:38:05 (53d)