Poslední šance na pozorování. Kometa je blízko, brzy ji skryje Měsíc - SeznamZpr?ávy.cz Nastává čas největšího přiblížení komety C/2022 E3 (ZTF) k Zemi. Její jasnost na noční obloze je na hraně viditelnosti pouhým okem. Kdo ji chce vidět, měl by být dál od větších Author : Lukáš Marek

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/zahranicni-posledni-sance-na-pozorovani-kometa-je-blizko-brzy-ji-skryje-mesic-224887.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-02-02 (木) 04:52:05 (56d)