Takhle vraždili ruští řezníci v Buči, ukázali hackeři v petrohradské Ermitáži - Novinky.cz O pořádný skandál se postarali zatím neznámí hackeři v Petrohradě. Na monitorech ve světoznámém muzeu Ermitáž informovali všechny návštěvníky o tom, jak ruští řezníci vraždil Author : Ondřej Husák

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/internet-a-pc-bezpecnost-takhle-vrazdili-rusti-reznici-v-buci-ukazali-hackeri-v-petrohradske-ermitazi-40421684.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-02-01 (水) 21:40:07 (52d)