Teplo pro celou školu za cenu v bytě. Komunitní zdroje mohou zlevnit energie - iDNES.cz Kněžice na Nymbursku. Obec, která je v komunitní energetice o krok napřed. Místní bioplynová stanice zajišťuje občanům teplo násobně levněji. Vláda chce podobné projekty rozsít po ce Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/komunitni-energetika-obnovitelne-zdroje-klimaticka-zmena-knezice.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-02-06 (月) 03:42:04 (52d)