Test disku Toshiba P300 6TB – za málo peněz málo výkonu, ale zase hodně místa díky SMR - PCTuning Nízká cena, nízké otáčky, nízká hlučnost, nízká spotřeba a v některých praktických situacích bohužel i nízký výkon. Tak by se jednou větou dal ohodnotit dnes testovaný pevný dis Author : Petr Kupský

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/test-disku-toshiba-p300-6tb-za-malo-penez-malo-vykonu-ale-zase-hodne-mista-diky-smr.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-02-06 (月) 06:26:05 (43d)