V Samsungu S23 najdeme použité petky, staré sklo, hliník i vyřazené sítě - iDNES.cz - iDNES.cz Výrobci mobilů jdou s dobou a chtějí být co nejvíc zelení. Některé kroky se zákazníkům líbit nemusejí, ale využívání recyklovaných materiálů při výrobě je určitě správným k Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/samsung-s23-samsung-s23-ultra-ekologie-eko-lahve-pet-site-recyklace.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-02-05 (日) 19:38:20 (52d)