Výsledky Meta Platforms: Návrat z výšin metaversa na zem. Balance výdajů a byznysu (+19 % pre-market) - Patria.cz S trochou nadsázky můžeme začít u toho, že někdo v managementu společnosti asi čte naše komentáře (viz Branislav Soták: Meta živí velmi drahý sen svého zakladatele). Author : Patria.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/vysledky-meta-platforms-navrat-z-vysin-metaversa-na-zem-balance-vydaju-a-byznysu-19-pre-market.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-02-02 (木) 23:56:05 (55d)