אוטוקלאבים ומעקרים - שלבים מבצעיים בשימוש ותחזוקת אוטוקלב562סיכום:הליך טיפול ותחזוקה נאותים ישמור אודות החיטוי חדשני ויאפשר לאותו אחד לספק את אותן הסטנדרטיזציה הגבוהה עד מאוד. השלבים הבסיסיים הפשוטים אצל הפעלת החיטוי וההבנה אצל צורת עיקורו בידי הקיטור רשאים לחדש השיטה שנקראת ארוכה להבטחת תפקוד החיטוי במיטבו. צעדים אלה נדונים בכתבה זה הזמן.מילות מפתח:autoclaves, סטריליזטורים, תחזוקה ותחזוקה על ידי autoclave, באיזו דרך לעקר כראוי, העמסת ופריקה על ידי autoclave, עיקור קיטור<img width="341" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Portland_Bible_College_campus_-_Portland%2C_Oregon.JPG">ארגון המאמר:כדי לספק את אותן הסטנדרטים הגבוהים ביותר בבקרת הלכלוך, חיטוי או סטריליזטור מיוחד מרבית הנם בעלי אי אימון מירבית.בעוד שמרבית כלי הניתוח בימינו מיוצרים מפלדת אל-חלד, זה מתייחסת אחזקה ותשומת לב בניגוד לציפיות לתת סיוע למכשירים להעניק שירותים מוצלחים שנתיים ולהבטיח שהם כבר הינן במצב חדש ואלו כעבור תוחלת חיי שימוש ממושכת. https://monsterpalm.xyz חמש צעדים מבצעיים קלים לביצוע אלו מ ראשיים העומדות לערוך כדי להבטיח את אותו החיטוי הקיטורי של העבודה למטרה שתרצו וכדי להבטיח שהם יהיו מטופחים.מכשירים הקיימות לנקוט באוטומציה מעדיפים להיות מבוצע זה במים מזוקקים, במי ברז או שמא כלים נוחים כי למים מסוימים מתופעל נטייה להעביר מאחור משקעים על הרכיבים, ולהשפיע בדבר מפרקי הרכיבים, ולעתים קרובות הם מחמירים.<iframe src="https://www.youtube.com/embed/2BvrGz6N0y8" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>לאחר השימוש במכשירים יש לנקות ולזהם רק את הציוד במים קרים או לחילופין פושרים. היעד החשובה לערוך זאת מהווה להבטיח שהמכשירים הן לא ייכתמו וכדי המפרקים הן לא יהיו מחמירים.בכלל, הכניסו את המשאבים העומדות לעקר לתוף ההלבשה של החיטוי, תדרשו שהרי חורי תוף ההלבשה נפתחים במטרה לעזור לאדים להגיע לתוף ההלבשה ולבוא למכשירים שיעוקרו, והניחו את אותן התוף אל החיטוי.כעבור השמת המכסה על אודות המיכל, הדקו את אותן המכסה על ידי אגוזי נעילה מנוגדים.בזמן שמד הלחץ מסמן מתח לדלת על ידי £ 2, באפשרותכם לאוויר הסגור להימלט על ידי פתיחת שסתום פליטה האוויר.ככל שהלחץ מעתיק את מקום מגוריו לכ- 15 ק"ג אם חסכוני חשיבות עבור 1.05 ק"ג לסמ"ר, שסתום הבטיחות העיקרי יפעל אוטומטית ויתחיל לפוצץ עודף קיטור תוך אבטחה על מתח ביתי על ידי 15 ק"ג בחלל החיטוי.על מנת לפרט את אותה המיכל, הפעל עוצמת יציב ספציפי על ידי החזקת ידית המכסה וסובב את השיער ימינה, ועד ל שסימני החץ בדבר המכסה והמכולה מתרחשים במשותף. לאחר מכן הרם והסר את אותן המכסה על ידי ידית ההרמה.מזמן פריקת החיטוי, כדאי להגדיר את דלת ביתך ולהמתין מספר דקות ע"מ להבטיח אידוי וייבוש כשר ערב כיצד מקבלים העגלה.הסיבה השכיחה ביותר לכישלון סטריליזציה הינה חוסר מגע מצד האדים לחיידקים אנחנו מנסה להרוג.האטמוספירה נע למרבית לתחתית החיטוי מכיוון שהוא מהותי יותר מאדים ואז נאלץ לצאת דרך הניקוז.הגיע כדאי כי עסקאות פועלות אודות צדיהם ע"מ לוודא שהאוויר ולא לכוד וכדאי שלא יהיה יוכל להימלט.נוח 2 שנים לכפות את אותה האוויר כלפי מטה מכיוון האריזות מאפשר לחלוף מצד שכבות האריזות הרבות שהונחו שטוחות.על ידי הפעלת החיטוי על ידי רשימת ביקור תפעולית, ועל ידי שליטה על יומן תפעולי, ניתן לצמצם את אותן טעויות הפעולה האנושיות ולפתור בעיות גב הכרוניות הקשורות במועד הפעולה.שנתקלנו בשירותי חיוניות למשל בתים קליינטים הדורש פועלי חברת עיקור, מחלקת אספקה ​​וחנויות מרכזית או אולי CSSD המאוישת בידי טכנאים ואחיות מוסמכים ומנוסים יצאו צריך בכדי לתת סיוע את אותה כמות הבריאות הגבוהה מאוד ולהבטיח את אותן כלי הניתוח. האספקה ​​עוברת עיקור מעולה, הפרמטר המאפשר לאוטוקלבלות להחזיר רק את זמן חיים שלכם האופטימלי מכיוון שהם בני אדם ומתוחזקים https://rishontie.xyz .


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-02 (水) 20:21:02 (578d)