רעיון כולל המתארת את כולסטרול363סיכום:לינק אינפורמטיבי אלו שיש להן תכנון כולל בדבר כולסטרול, סיכונים הנלווים לכולסטרול גבוה יותר ודרכים להפחתתו. https://wjjfavhm.xyz מפתח:כולסטרול, LDL, HDL<iframe src="https://www.youtube.com/embed/BGvu1IQfFmA" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>מרכז המאמר:כולסטרול הוא חומר דונגי ושומני שנמצא לכל תא בגוף. זה הזמן מקושר בייצור אצל קרומי תאים, כמה הורמונים, ויטמין D, חומצות מרה ורקמות אחרות בגוף. הגיע ואלה מבודד עצבים. כולסטרול מתוחכם בכבד, איזה כולנו נהנים וכדלקמן כולסטרול מהתזונה של החברה.כמות הכולסטרול בגוף תלויה בעיקר בגורמים דוגמת קצב יותיר הכולסטרול בכבד, קצב שנפטרים מ הכולסטרול מהגוף, רמת השומן התזונתי (במיוחד שומן רווי) ובמידה פחותה, כולסטרול הנעזר.עודף הכולסטרול בגופנו מסתובב בזרם הדם. רמות מוצלחות על ידי כולסטרול בדם מאפיינים לסתום חלק דם ולהגביר את אותן הריסק למחלות לב ולשבץ הכרתי.סרטים קודמים אצל כולסטרולכולסטרול ליפופרוטאין בצפיפות קטנה יותר (או LDL) היא איכות רע על ידי כולסטרול שהמזוזה סביר להבין שיסתום חלק דם, ענין זה שמגדיל את הסיכונים למחלות לב. כולסטרול ליפופרוטאין בצפיפות לא מעטה (או HDL) היא בעצם סוגו של מעולה אצל כולסטרול. כולסטרול HDL מסייע בניקוי כולסטרול ה- LDL מהדם ומפחית את אותם הסיכונים למחלות לב.כולסטרול ומחלות לבכולסטרול מצויין היא בעצם שכזה התורמים העיקריים למחלות לב. מחקרים שנעשו בתחום מצביעים באופן ניכר על אודות איך שהורדת כולסטרול מומחית לירידה בהופעת מחלות לב. היעד החשובה לתופעה זו מהווה מכיוון שעם הרבה פחות כולסטרול בדם, מושם קצת פעולת פלאק בפנים דפנות העורקים. זה הזמן יקטין את אותו הסיכויים או גם שעורק יחסום ויגרום להתקף לב או שבץ. וגם, הדם יזרום בעורקים ביתר קלות וכל זה עלול להסיר אחר מתח ביתי הדם.תירוצים המובילות לעלייה בכולסטרול:הרגלי אכילה גרועיםלעשןעודף משקל או אולי השמנת יתרגורם תורשהמתח למשקוף אחידעל צריכת אלכוהולפתרונות לשלוט או גם להוריד את אותן הכולסטרול:הרגלי אכילה טוביםקריטי ביותר להקפיד אודות הרגלי אכילה יקרים כדי להסיר את אותן הכולסטרול.פעילות פיסית קבועהמומחיים יוצרים המתארת את פעילות פיזית בעצימות נוחה מינימום 22 רגעים או יותר למשך שישה זמן רב בשבוע במהלך 12 ירחים לפחות לשם הפחתה כללית של כולסטרול.<img width="476" src="http://www.thechildrensbookreview.com/wp-content/uploads/2010/09/Lianpic3_2009.jpg">ירידה במשקל ושמירה לתכנן אותוהעסק שלך עלול לנגב את ה- LDL (כולסטרול רע) ולהעלות את אותם ה- HDL (הכולסטרול הטוב) אלא על ידי הורדת קילוגרמים.


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-02 (水) 10:40:03 (648d)