Craps: ספרי עיון למתחילים ולמתקדמים544סיכום:נחשב מתוחכם, Craps הינה כל יתרה מכך. וכדי לפרק את כל הדבר הוא, הנה סקירות המתארת את ארבעה הספרים שכתב מובילי הדירה בנושא craps.מילות מפתח:craps, הימורים, קזינו, בתי קזינואירגון המאמר:למרות שקריפס ולא משחק מתוחכם יחסית, רבים מוצאים עצמם מבולבלים מהמינוח המוזר שלו ומספר מעולה בקרב אפשרויות ההימור. לינק זה מתמקד בספרי craps המומלצים עד מאוד הנמצאים בנושא חוקי ספרי חדשים, ספרי אסטרטגיה עבור השחקן המשוכלל וספרים המציגים את אותם המושג שליטה בקוביות.<img width="382" src="https://openheart.bmj.com/content/openhrt/8/1/e001662/F2.large.jpg">1) Craps for the Clueless: מורה למתחילים להנות ולזכות מאת ג'ון פטריקכשמו אכן היא בעצם, היא נותן עיצוב בסיסי בדבר משחק הרשת craps. המעצב כתוב בשפה לא גדולה ההופכת את אותם המינוח לקל להבנה גם והיה אם מתחום הן לא ראיתם שולחן craps לפני כן. ארבעת למטרת המשחק, Craps for the Clueless, חושף את כל הסודות המנצחים על ידי המהמרים המוצלחים.ג'ון פטריק הוא מהמר בעל ניסיון, מחבר ספרי לימוד שונים למשחקים והמנחה לשעבר בידי תוכנית הטלוויזיה "אז העסק שלך צריכה להיות מלווה לתכנן מהמר", ששודרה בערב חוטים הארצית לאורך שמעל מעשור. לדברי פטריק, הימורים אקדמאיים הם תוצאה בקרב ארבעה יסודות הכרחיים, היא בעצם מכנה & https://sheninow.xyz ", שהם כבר ניצול אפשרי בבנקרול, הכרת המשחק, אופרצייה של כספים ומשמעת.2) להכות את אותו הקריפטים מהקזינו: באיזו דרך להנות בקריפים ולנצח מאת פרנק סקובלטספר זה מציג בניית שימושי בעבור הנמצא בתחילת הדרך וגם בעבור השחקן המנוסה. מעצב השיער מדבר מדוע ניתן לנצח אותם את אותה משחק הרשת חוקי הסברים אילו הימורים הם בעלי זכאות לשטוף רק את יתרון הנכס ויש הימורים צריכים להימנע בידי השחקן החכם.פרנק סקובלט הוא כדלקמן מהחברים ההימורים הנמכרים ביותר בארה"ב ומנהל גולדן טאץ ', המציע סמינרים בקשר craps ו- blackjack. ספרים מוצלחים נוספים מאת סקובלט הם "המהפכה של הקפטנים", "Craps לנצח" ו- "Get the Edge at Craps".3) Craps: קח את אותם הכסף והפעל באמצעות הנרי ג'יי טמבוריןTake the Money and Run פועל כיצד להגיע אליו רווחים זריזים ממשחק בבתי קזינו. 4 למבוא על אודות מכניקת משחק הרשת והמלצות בדבר ההימורים הסבלים, הספר כולל אחר מערכת מיגון ההימורים של Craps Odds מוגברת ומשמעת Take the Money and Run, ששניהם מבטיחים למקסם אחר הרווחים. הצבע מציג גם פרק יקר אודות אופן השימוש בעת <a href="http://www.gambling-portal.com/pass-line.html"> הימור קו חוץ </a> למקסום הרווחים של העסק שלכם. Take the Money and Run מורכב פרקים מרתקים אודות טורנירים ווריאציות עדכניות.דר' הנרי ג'יי טמבורין משחק אונליין בדירות מיד שמעבר מ- 25 שנה אחת, ומערכת ההימורים והמשמעת שמורכב מ מבוססים בדבר חוויותיו הזוכות.4) בקרת קוביות לקזינו בקזינו מאת יורי קונוננקו. https://film4.xyz מדריך זה הזמן מכיל מבוא קל מאוד להבנה למושג שליטה בקוביות מנקודת מבט מתמטית ומכנית.ספרים ממכרים חדשניים המלמדים למה לכבוש יתרון על ידי שימוש בבקרת קוביות הינם "מהפכת בקרת הקוביות המגע הזהובות בקרב פרנק סקובלט" ו- "Craps Underground: הסיפור הפנימי אצל כיצד בקרי הקוביות זכאים במיליונים מהקזינו", המציע סיפור יוצא דופן מבט פנימי המתארת את ערכת מיגון משחק הרשת.סיכום:שלא כגון פוקר או אולי בלאק ג'ק, המפגש הנ"ל אינן פופולרי במיוחד, איזה בדרך זו טמונה האפשרות הרצינית. בתי הקזינו מתרכזים בהשגת ביזנס מהמשחקים השכיחים. נצל הינה, והרווח את אותה הרווח של העסק במשחק הגיע בתחום הוא.<iframe src="https://www.youtube.com/embed/lvd-REn41Pw" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-02 (水) 02:47:07 (648d)