Chung cư Vinhomes Smart City là những dự án lớn của tập đoàn Vingroup. Di chuyển tiện lợi, nội thất văn minh & là dòng thành phầm hàng đầu đc nhiều người tiêu sử dụng yêu thích. Vinhomes Smart City lấy cảm hứng từ toàn cầu của New York khét tiếng,dự án có chiều dài và rộng 43 ha, bao gồm 18 tòa tháp, tất cả các căn hộ tương xứng để sống bao gồm các loại hình: căn hộ,công sở,penthouse, duplex, Lvàmark 81 and biệt thự https://community.fandom.com/wiki/User:vinsmartcity2021 http://www.magcloud.com/user/vinsmartcityhanoi https://stackoverflow.com/users/story/17076031 https://hub.docker.com/u/vinsmartcityhanoi/ https://slashdot.org/submission/14711051/d-n-vinhomes-smart-city https://bit.ly/3BnYVs8+ https://issuu.com/vinsmartcityhanoi https://www.folkd.com/user/vinsmartcityhanoi https://linktr.ee/smartcity3taymo http://git.kemkes.go.id/vinsmarttaymo


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 15:40:45 (50d)