Autofotka týdne: Umělá inteligence vs. šílenci a karikaturisté designu BMW - iDNES.cz Už druhou dekádu si někteří tradicionalističtí milovníci BMW myslí, že auta jejich milované značky navrhují šílenci. Pravda, Chris Bangle nebyl – i přes svůj solidní zjev – zrovn Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/bmw-design-skica-umela-inteligence.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-02-06 (月) 05:52:05 (43d)