Meta pod palbou! Facebook a Messenger záměrně „žerou“ baterii vašeho telefonu - Mobilizujeme.cz Jak známo, každá mobilní aplikace vybíjí baterii v telefonu Některé méně a některé naopak výrazně více Na svět se nyní dostala fáma, že Facebook vybíjí nadměrně baterii zcela z? Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/meta-pod-palbou-facebook-a-messenger-zamerne-zerou-baterii-vaseho-telefonu.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-01-30 (月) 17:20:07 (59d)