Superjachta za dvě miliardy „vzlétne“ nad vodní hladinu - Novinky.cz Italská společnost Lazzarini Design Studio představila návrh luxusní superjachty s křídlovým systémem, který plavidlo zvedne nad vodní hladinu a dopomůže mu tak k vyšší rychlosti. C Author : Martin Vlk

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/muzi-superjachta-za-dve-miliardy-vzletne-nad-vodni-hladinu-40421843.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2023-02-03 (金) 00:30:08 (55d)